Общи условия


© Bulgarian News ви приветства с добре дошли и ви поздравява за изборът да използвате предоставените услуги! В този документ можете да се запознаете с общите условия за ползване на © Bulgarian News, които уточняват взаимоотношенията между собственика на сайта и потребителите. © Bulgarian News предоставя достъп на потребителите си до полезна информация, различни комуникационни възможности, услуги за търсене достъпни, както от стационарни, така и от мобилни устройства.

Услугите на © Bulgarian News са безплатни, като с посещението си на сайта вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с нецензурно и порнографско съдържание, толериращи насилието, расовата, етническата и религиозната нетърпимост.

Вие се съгласявате да не използвате услугите на © Bulgarian News за да публикувате, предавате или предоставяте всякакво съдържание, което е незаконно, заплашително, оскърбително, малтретиращо, престъпно, клеветническо, вулгарно, нарушаващо нечий личен живот.

Вие сте отговорни за получаването на достъп до услугите на © Bulgarian News! Тези услуги и достъпа до сайта могат да включват такси от трета страна (като доставка на интернет услуги).

© Bulgarian News не носи отговорност, при никакви обстоятелства за преки или косвени загуби и вреди произтичащи от достъпа и използването на информация от сайта.
Ако ви е предоставена информация, която е невярна, неточна или непълна имате право да прекратите всяко настоящо и бъдещо ползване на Bulgarian News или да се свържете с нас чрез формуляра за връзка на "Контакти", тази информация да бъде коригирана или премахната.

Посетителите на сайта имат право да ползват предоставените услуги, по възможно най-добрия начин за тях, при спазване на изложените „Общи условия“.

Публикуване на коментар

0 Коментари